Cài đặt IP cho TV Samsung khi không kết nối mạng vào được 

Nhập chính xác IP là một trong những cách khắc phục lỗi tivi không vào