Hai bài khấn cúng xe mới thông dụng nhất hiện nay

Theo phong tục của người Việt Nam thì mỗi khi mua một món gì đó